OSP RYN Ochotnicza Straż Pożarna RYN
RYN

ISUZU D-MAX

Lekki samochód terenowy ISUZU D-MAX 2.5D 4WD na potrzeby ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym wraz z wyposażeniem: zapory sorpcyjne, pompa pływającą służącą do odsysania substancji olejowych i ropopochodnych, pojemniki na chemikalia oraz sorbenty do utylizacji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

Mercedes Benz

Mercedes Benz GBA - 2,6 / 16 na wyposażeniu którego znajdują się m.in. zestaw narzędzi hydraulicznych, wentylator oddymiający, oznakowanie miejsca zdarzenia, sorbenty , zestaw PSP-R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami kramera, motopompa pływająca, aparaty ODO, radiotelefony nasobne, przedział gaśniczy, sprzęt burzący

JELCZ 420P GCBA 10/32

JELCZ 420P GCBA 10/32 na wyposażeniu którego znajduje się m.in. motopomp pływająca, motopompa szlamowa, sprzęt burzący, aparaty ODO, radiotelefony nasobne, przedział gaśniczy
Najcześciej czytane na naszej stronie
Wypadek drogowy
Pożar mieszkania